Privacy & Policy

Privacy & Policy | นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด 12-8-2023

ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีการอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณนั้นเข้าใช้บริการเดิมพันhttps://boots88bet.com/ และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองคุณนั้นเอง ซึ่งทางเราก็ได้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงบริการ ในการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้งานข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นั้นเอง

 

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใหญ่นั้นจะมีความหมายภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้นั้นจะมีความหมายเหมือนกันไม่ปรากฎในรูปปแบบเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

  • สำหรับวัตถุประสงค์ของนโบบายความเป็นส่วนตัวนี้นั้น : 
  • บัญชี บัญชีเฉพาะกิจที่ถูกสร้างมาเพื่อเข้าใช้บริการแทงพนันออนไลน์
  • บริษัทในเคลือ นิติบุคคลที่ควบคุม และถูกควบคุมโดยอยู่ภายใต้บริษัทมีหุ้นส่วนการเป็นเจ้าของอยู่ทีี่ 50% หรือมากกว่านั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นหรือหลักทรัพย์ มีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการอื่นๆ
  • บริษัท ในที่นี้เราหมายถึงการให้บริการเดิมพันเว็บไซต์ https://boots88bet.com/
  • คุ้กกี้ ไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ภายในเว็บไซต์ที่จะคอยตรวจจับการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับชมบริการ
  • ประเทศ หมายถึง ประเทศไทย
  • อุปกรณ์ หมายถึงอุแกรณ์เข้าใช้บริการไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต มือถือสมาร์ทโฟน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริการ หมายถึงเว็บไซต์ออนไลน์
 • ข้อมูลการใช้งาน
 • เว็บไซต์ ในที่นี้หมายถึง บริษัท https://boots88bet.com/
 • คุณ บุคคลหรือลูกค้าที่เข้าใช้บริการ หรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึง หรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

 

การรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจจะขอให้ท่านนั้นให้ข้อมูลระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวบุคคลได้ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ : 

ข้อมูลการใช้งานของเว็บไซต์ของเรานั้น อาจจะรวมไปถึงข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล ของอุปกรณ์ของท่าน เช่น ที่อยู่IP ประเภทของบราวเซอร์ เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ หน้าของบริการที่เราให้ท่านนั้นเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อท่านนั้นเข้าใช้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างสมาร์ทโฟนเรานั้นอาจจะทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของบริการอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ ระบบปฎิบัติการของมือถือ ประเภทของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เราอาจจะทำการรวบรวมข้อมูลที่บราวเซอร์ของคุณส่งมาเมื่อใด ก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าใช้บริการโดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

ทางเรานั้นใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจัดการจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคลิปต์เพื่อทำการรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์การบริการของทางhttps://boots88bet.com/ เทคโนโลยีที่ทางเราใช้อาจจะรวมไปถึง : 

 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้บริการ : 

ข้อมูลการใช้งานของเว็บไซต์ของเรานั้น อาจจะรวมไปถึงข้อมูลที่ละเอียดมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล ของอุปกรณ์ของท่าน เช่น ที่อยู่IP ประเภทของบราวเซอร์ เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ หน้าของบริการที่เราให้ท่านนั้นเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อท่านนั้นเข้าใช้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างสมาร์ทโฟนเรานั้นอาจจะทำการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของบริการอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ ระบบปฎิบัติการของมือถือ ประเภทของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เราอาจจะทำการรวบรวมข้อมูลที่บราวเซอร์ของคุณส่งมาเมื่อใด ก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าใช้บริการโดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

ทางเรานั้นใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน เพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจัดการจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคลิปต์เพื่อทำการรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์การบริการของทางhttps://boots88bet.com/ เทคโนโลยีที่ทางเราใช้อาจจะรวมไปถึง : 

 • คุกกี้หรือบราวเซอร์คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตมือถือสมาร์ทโฟน คุณสามารถทำการสั่งบราวเซอร์คุกกี้ปฎิเสธการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามหากไม่ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด คุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้บริการบางส่วนของเราได้ เว้นแต่ว่าท่านจะทำการตั้งค่า และ เว็บไซต์ของเราอาจจะใช้คุกกี้
 • เว็บบีคอน บางส่วนของบริการhttps://boots88bet.com/เว็บไซต์นั้นอาจจะมีไฟล์อิเล็กซ์ทรอนิกที่เรียกว่าเว็บบีคอน (เรียกอีกอย่างว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ทางบริษัทจะอนุญาตให้ใช้งาน เช่น เพื่อนับผู้ใช้งานที่เข้าชมหน้าเหล่านั้นหรือเปิดอีเมลล์และสถิติเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

คุกกี้อาจะเป็นไฟล์ คุกกี้ถาวร หรือ เซสชั่น คุกกี้ถาวรยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดออนไลน์หรือออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้เซสชั่นจะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บไซต์บราวเซอร์

เรามีการใช้ทั้งคุกกี้ถาวร และ เซสชั่น เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้างล่างนี้

คุกกี้ที่จำเป็น/จำเป็น

 • ประเภทคุกกี้ : คุกกี้เซสชั่น
 • บริหารจัดการโดย : เรา
 • วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้นั้นมีความสำคัญในการให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้ท่านนั้นสามารถใช้คุณลักษณ์ข้อมูลบางประการในเว็บไซต์ได้ อีกทั้งยังช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีโดยฉ้อโกง หากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นบริการที่คุณนั้นรองขออาจจะไม่สามารถใช้บริการได้และเราจะใช้คุกกี้เหล่านั้นเพื่อให้บริการเดิมพันแก่คุณ 

นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

 • ประเภทคุกกี้ : คุกกี้ถาวร
 • บริหารจัดการโดย : เรา
 • วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้นั้นใช้ระบุว่าท่านนั้นจะยอมให้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

คุกกี้การทำงาน

 • ประเภทคุกกี้ : คุกกี้ถาวร
 • บริหารจัดการโดย : เราฃ
 • วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้นั้นช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกที่คุณใช้ได้เมื่อใช้บริการ เช่น การจดจำรหัสผ่านการเข้าระบบ การตั้งค่าภาษา วัตถุประสงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ : 

 • เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาบริการของเรา
 • เพื่อจัดการบัญชีของคุณ
 • สำหรับการปฎิบัติตามสัญญา
 • เพื่อติดต่อคุณ
 • เพื่อให้คุณ
 • เพื่อจัดการคำขอของคุณ
 • สำหรับถ่ายโอนธุรกิจ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราเปิดให้บริการสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าหากบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 18 ปีทางเรานั้นจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นส่วนตัว หากท่านนั้นเป็นผู้แกครองและทราบว่าบุตรหลานของท่านนั้นได้ให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวกับเรา โปรดติดต่อเราได้เลยทันทีหากทางเรานั้นได้รับข้อมูลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเหล่าผู้ปกครอง ทางเราจะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้ทันที ทางเรานั้นจำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

 

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของทางเรานั้นอาจจะมีการลิงค์ไปยังข้อมูลเว็บอื่นโดยที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากท่านนั้นคลิกไปยังลิงค์ของบุคคลที่สาม ท่านนั้นจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สาม ทางเราขอแนะนำให้ท่านนั้นตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ไซต์ที่ท่านนั้นเข้าชม เราไม่สามารถที่จะควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฎิบัติของเว็บไซต?หรือบริการของบุคคลที่สามได้

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งทางเรานั้นก็จะทำการแจ้งส่วนเปลี่ยนแปลงได้ทางหน้านี้โดยโพสต์เป็นเนื้อหานโยบาความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เรื่อยๆเราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางอีเมลล์ หรือประกาศทางเว็บไซต์ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนจะมีผลบังคับใช้และอัปเดต วันที่ล่าสุด ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านก็ควรที่จะตรวจสอบเป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกโพสต์เอาไว้ในหน้านี้นั้นเอง

 

ติดต่อเรา

Customer Service

[email protected]/

 

ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ผ่านหน้าเว็บ : 

ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แอดมิน Line : 

 

อีเมลล์ :

 • [email protected]/ – สำหรับคำถามทั่วไป
 • [email protected]/ – สำหรับคำถามของลูกค้าที่มีอยู่
 • [email protected]/ – สำหรับโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่และใหม่
 • [email protected]/ – สำหรับโอกาสการจ้างงาน